Σεμινάρια Στο Animus Corpus 

Ενημέρωση για το κοινό και τους επαγγελματίες περιγεννητικής και ψυχικής υγείας

Με πολλή χαρά το The Joy of Birth ανακοινώνει τη συνέχεια της πολύ όμορφης συνεργασίας με το ψυχοθεραπευτικό κέντρο/ πολυχώρο Animus Corpus που ξεκίνησε τον Μάρτιο 2017 με σκοπό να δίνει σεμινάρια γύρω από τη περιγεννητική περίοδο.

Για τη σεζόν 2019 έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής τα παρακάτω σεμινάρια:

1. Οι ψυχοσυναισθηματικές μου ανάγκες από τη σύλληψη μέχρι τη λοχεία

Ημερομηνία Διεξαγωγής Σεμιναρίου: Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 11:00 - 14:00

2. Περιγεννητικές Ψυχικές Διαταραχές - Ενημερώνοντας τους Επαγγελματίες Υγείας (Μαιευτήρες, Μαίες, Παιδιάτρους) για την Πρόληψη τους.

Ημερομηνία Διεξαγωγής Σεμιναρίου: Σάββατο 6 Απριλίου 2019, 11:00 – 14:00

2. Η Σημασία της Ψυχοσυναισθηματικής Υποστήριξης κατά την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Ημερομηνία Διεξαγωγής Σεμιναρίου: Σάββατο 25 Μαϊου 2019, 11:00 – 14:00

Ο αριθμός συμμετεχόντων για όλα τα παραπάνω σεμινάρια είναι αυστηρά περιορισμένος στα 12 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την απαραίτητη δήλωση συμμετοχής σας σε κάποιο από τα παραπάνω σεμινάρια μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Animus Corpus στο τηλέφωνο: 210 72 22 214 ή στο e-mail: info@animuscorpus.gr