Σεμινάρια γύρω από τη περιγεννητική φροντίδα

Ενημέρωση για το κοινό και τους επαγγελματίες περιγεννητικής και ψυχικής υγείας

1. Οι ψυχοσυναισθηματικές μου ανάγκες από τη σύλληψη μέχρι τη λοχεία

Ημερομηνία Διεξαγωγής Σεμιναρίου: ΤΒΑ

2. Περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές

Ημερομηνία Διεξαγωγής Σεμιναρίου: ΤΒΑ

3. Η σημασία της ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης κατά την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Ημερομηνία Διεξαγωγής Σεμιναρίου: ΤΒΑ

 

Ο αριθμός συμμετεχόντων για όλα τα παραπάνω σεμινάρια είναι αυστηρά περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την απαραίτητη δήλωση συμμετοχής σας σε κάποιο από τα παραπάνω σεμινάρια μπορείτε να επικοινωνήσετε με 6972089879 ή στο info@thejoyofbirth.gr