Αγαπητή Πατριαρχία

Αγαπητή Πατριαρχία, Το ξέρουμε πως η δύναμη του κόλπου και της Μήτρας μας σε τρομοκρατεί.  Γνωρίζουμε καλά πως η ολοσχερής δύναμη αυτού του οχήματος, που φέρνει τις ζωές στον κόσμο […]